สพม.ลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ ปลัดศธ. และเลขาธิการ สอศ.

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยนายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดวงความยินดีกับ ดร.อรรถพล สังขวาสี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ กระทรวงศึกษาธิการ