สพม.ลพบุรี เข้าคารวะ ศึกษาธิการภาค 1 และนายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าคารวะ นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 และนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 และเทศบาลตำบลเขาพระงาม