ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา

วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี เป็นตัวแทนสร้างขวัญกำลังใจ และกล่าวแสดงความยินดีกับ จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จ.ลพบุรี