สพม.ลพบุรี เข้าคารวะประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เข้าคารวะ คุณป้าสมจิตต์ แต่งสมุด ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย