แสดงความยินดี กับผอ.โรงเรียนปิยะบุตร์ และผอ.โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี เป็นตัวแทนสร้างขวัญกำลังใจ และกล่าวแสดงความยินดีกับ นางพรทิพย์ ทานะมัย เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์ และนายสิปนนท์ คงอิ่ม เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม