ร่วมแสดงความยินดีกับ ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างท่อง และผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิศิษฎ์ มุ่งนากลาง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม. สิงห์บุรี อ่างท่อง และนายภิญโญ กันหา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2