สพม.ลพบุรี เข้าคารวะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เข้าคารวะ นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และนายสุภกิณห์ แวงชิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี