เข้าคารวะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เข้าคารวะ นางอรพิน จิระพันธ์ุวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี