ประชุมบุคลากร สพม.ลพบุรี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมบุคลากร สพม.ลพบุรี ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี