สพม.ลพบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี