สพม.ลพบุรี เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2565

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟัง รายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย จากท่าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี