ประชุมหารือ การจัดงานประจำปี 2565

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าประชุมหารือ การจัดงานประจำปี 2565 (ประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2565) ในกิจกรรมพิธีอัญเชิญและสมโภชพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ 89 ปาง, พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรม, พิธีมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคล 69 ปี พระราชวิสุทธิประชานาถ ณ พุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ ตำบลหัวยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 5 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อวางแผนการดำเนินงาน และรับมอบหมายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีพระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมร่วมใจศรัทธา วัดพระบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด จังหวัดลพบุรี