พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ กรอบและแนวทางความร่วมมือ การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาสถานศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 1 โดยมี นายศัจธร วัฒนะมงคล ศึกษาธิการภาค 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1