พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2565

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 37/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี