ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดลพบุรี

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมประชุมกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยมี นางสาวดารัตน์ กาญจนาภา ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลพบุรี