ผอ.สพม.ลพบุรี พบปะมอบนโยบาย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.ลพบุรี

วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พบปะมอบนโยบาย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพม.ลพบุรี แนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี