ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2565) โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี