การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธาน การคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี โดยมี รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่เป็นคณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี