การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล (Word Class Standard School)

วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล (Word Class Standard School) ตามเกณฑ์รางวัลแห่งคุณภาพ สพฐ.(OBEC QA) โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมจากโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร พร้อมด้วยตัวแทนจากโรงเรียนร่วมอบรม 5 โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.ดงตาลวิทยา ร.ร.ปิยบุตร์ ร.ร.โคกสำโรงวิทยา ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และร.ร.โคกเจริญวิทยา ทั้งนี้ได้บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบาย ผอ.สพม.ลพบุรี “ONE TEAM LOPBURI TO QUALITY ORGANIZTION” ณ ห้องประชุมโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร