ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี ประธาน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 9/2565 โดยมี ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.ลพบุรี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมวังน้ำเขียวเลควิว จังหวัดนครราชสีมา