ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนิเทศและติดตามโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา พร้อมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี นายวีระวัฒน์ ระนาท ผอ.โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา รองผอ.ร.ร. พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ