สพม.ลพบุรี เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2565

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นำโดย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี