ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565

ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อชี้แจงนโยบายเร่งด่วน และแนวทางการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช