พสน.สพม.ลพบุรี ตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานเปิด ปล่อยแถว พสน.ที่รับผิดชอบในพื้นที่อำเภอเมือง บูรณาการร่วมกับศูนย์เสมารักษ์ลพบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรท่าหิน และตำรวจภูธรลพบุรี ในการการออกตรวจพื้นที่เฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2565 พื้นที่จัดงานในเขตอำเภอเมืองลพบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี