สพม.ลพบุรี เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผอ.สพม.ลพบุรี นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2565 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี