งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี เป็นประธานกรรมการ ในการประชุมเตรียมความพร้อมและหารือการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี รองผอ.สพม.ลพบุรี คณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เป็นคณะกรรมการฯเข้าประชุม ณ ห้องประชุม สพม.ลพบุรี