ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี พร้อมด้วย รองผอ.สพม.ลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ เพื่อตรวจราชการและประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี