สพม.ลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผอ.สพม.ลพบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ จ่าแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี ณ อาคารโดม ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี