ติดตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และติดตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา โดยมี นางณัฏฐินี หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ