ติดตามนโยบายจุดเน้นของ สพฐ. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และติดตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี โดยมี นายสยามรัฐ ยิ้มสาระ รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ