ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2565

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. ดร. อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 8/2565 เพื่อช่วยเหลือกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวังลพบุรีต่อไป ณ ห้องประชุม หลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี