ติดตามนโยบายจุดเน้นของสพฐ.โรงเรียนโคกสลุงวิทยา

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และติดตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีเสน่ห์ เอื้อสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ