ติดตามนโยบายจุดเน้นของสพฐ.โรงเรียนดงตาลวิทยา

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางฐิตินันท์ สุวรรณ์หงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และติดตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา โดยมี นางสาวกรรณิการ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ