ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี โรงเรียนวัดจำปี

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาโมเดลการเรียนรู้ Train the trainer by Professional นำโดย นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นายธีรพงษ์ ภูธร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะครู โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม ณ โรงเรียนวัดจำปี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1