ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาโมเดลการเรียนรู้ Train the trainer by Professional นำโดย นายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย คณะครู โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม และโรงเรียนโคกตูมวิทยา ณ โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1