สพม.ลพบุรี ร่วมพิธีรดน้ำศพ นักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพ เด็กชายพงศกร จุลเด็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพัฒนานิคม ในการนี้มีนายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดพรหมสวัสดิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี