ติดตามนโยบายจุดเน้นของสพฐ.โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และติดตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม โดยมี นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ