พิธีฌาปนกิจศพ นักเรียนโรงเรียนพัฒนานิคม

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ เด็กชายพงศกร จุลเด็น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพัฒนานิคม พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้มีนายวีระวัฒน์ วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมพิธี ณ วัดพรหมสวัสดิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี