พิธีเปิดกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” โดยโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ ในการนี้มี นายสำรวย วัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกสำโรงวิทยา นายถิรพงศ์ เกียรตินันทน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ในสังกัด และโรงเรียนประถมศึกษาใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา