ติดตามนโยบายจุดเน้นของสพฐ. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในช่วงการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และติดตามนโยบายจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย โดยมี นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูให้การต้อนรับ