ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย