พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องใน วันมหาธีรราชเจ้า

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. ดร. อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า ณ ค่ายลูกเสือพระนารายณ์ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี