พิธีเปิดงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี 2565

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20.30 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฤดูหนาวลพบุรี ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการศึกษา กีฬา และสาธารณกุศล โดยมี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาไทย กองอำนวยการงานฤดูหนาว โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย