ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม ‘6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร’ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 เม

Read more

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

ผ่านการคัดเลือกเพื่อ

Read more