ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 สังกัด สพม.ลพบุรี

Read more

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม ‘6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร’ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 27 เม

Read more