พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจําปี 2566 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ และมอบพวงมาลัยรดน้ำขอพร กล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านผู้อาวุโส ในด้านการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจําปี 2566 โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี ในการนี้มี ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมภุมมสโร โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย