ต้อนรับ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี กล่าวต้อนรับ นายอุเทน เรืองรุ่ง พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ในการนี้มี นางธนภร หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตองปุ พร้อมคณะครู เดินทางมาส่งและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี