ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล และการประชุมใหญ่ครั้งที่ 52 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่ 21 -22 เมษายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้คณะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง โรงเรียนมัธยมศึกษา : สถานศึกษานิติบุคคล และการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 52 พร้อมรับมอบโล่รางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 (ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา) จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช