ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่สำรวจ ประเมินความเสียหาย และให้คำแนะนำ โรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งประสบวาตภัย ในการนี้ พบความเสียหายของของบ้านพักครู ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนตก ลมกระโชกแรง เป็นเหตุให้ต้นไม้ล้มทับบ้านพักครู ณ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา