การคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี รางวัลคุรุสภาและรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบหมายให้ นายธีรสิทธิ สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลคุรุสดุดี รางวัลคุรุสภาและรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกรางวัลดังกล่าว โดยมี นายดุสิทธิ์ คงคาหลวง ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี