ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี

🎉 ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี 🎉 ผ่านการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่นฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 จังหวัดลพบุรี